Tag: 淡水

September 1, 2012 / / 百貓物語
September 1, 2012 / / 百貓物語
August 31, 2012 / / 百貓物語
August 31, 2012 / / 百貓物語
August 29, 2012 / / 百貓物語

今天這張照片的喵主角是淡水河岸停車場較少見的黑貓,雖然當時的攝影追跡時沒有成功,讓畫面稍微糊掉了,但我還是很想大家特別介紹照片當中的一個小亮點…

October 5, 2011 / / Nature
November 11, 2010 / / Life